Holland Hair Import

Privacy Verklaring

Wij kunnen bij (het aanbieden van) onze producten en diensten persoonsgegevens over je verzamelen en verwerken. Hierbij informeren wij je over de persoonsgegevens die wij verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en welke mogelijkheden je hebt tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ons. Indien je vragen heeft over dit document of de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je die per post of e-mail aan ons stellen.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Bedrijf:

  

Holland Hair Import

Naam:

  

Veronica’s Hair Extensions

Adres:

 

Tiggeltsebergstraat 34

Postcode:

 

4891 TD

Plaats:

 

Rijsbergen

KvK-nummer:

 

20132972

Telefoonnummer:

 

+31 (0)6 295 05021

E-mailadres:

 

[email protected]

Website:

 

www.hollandhairimport.com


Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, omdat deze benodigd zijn om onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Je bent hiertoe niet verplicht. Sommige gegevens zijn echter wel noodzakelijk om onze producten en diensten aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld om de producten op te kunnen sturen, een bevestigingsmail te versturen, je berichten over een verzending, etc. De volgende categorieën persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

– Voor- en achternaam;

– Adres, woonplaats;

– Telefoonnummer en e-mailadres;

– Financiële gegevens (zoals een bankrekeningnummer) ten behoeve van het verwerken van betalingen;

– Overige persoonsgegevens die je actief aan Holland Hair Import verstrekt.

– Wij verzamelen niet altijd alle bovenvermelde (categorieën van) persoonsgegevens, omdat dit niet altijd nodig is.

De door jou verstrekte persoonsgegevens kunnen wij combineren met andere gegevens via externe bronnen zoals de website van het bedrijf waar(voor) je werkt, het handelsregister en dergelijke.

Wij verwerken persoonsgegevens voor het volgende:

– het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met jou: met jouw persoonsgegevens kunnen wij contact met je opnemen, bestellingen bij je (laten) bezorgen, je betalingen afhandelen etc.;

– het verstrekken en uitwisselen van gegevens aan en met derden in het kader van bezorging, leveranciers, betaalpartners, IT dienstverlening, review partijen. Bezorgpartijen om je bestelling af te laten leveren, betaalpartners om te betaling goed mee te laten verlopen, IT dienstverlening om onze websites mee te optimaliseren. data management platforms media- en advertentie bureaus helpen ons en je om je een passend advies te geven in de vorm van nieuwsbrieven, advertenties of specifiek op onze website op basis van je interesses.

– het analyseren, verbeteren, beveiligen en/of onderhouden van onze website(s) en technische systemen, lees hierover meer in ons cookiebeleid link opnemen naar cookiebeleid;

– het voldoen aan de op onze rustende wettelijke verplichtingen, zoals verdachte situaties of fraude;

– het uitvoeren van marktonderzoek en samenstellen van managementinformatie om onze (bedrijfs-)strategie, producten en diensten op af stemmen;

Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor commerciële doeleinden. Wij kunnen jouw producten en diensten aanbieden, doordat wij deze kunnen financieren via advertenties. Het verwerken van de betreffende persoonsgegevens biedt ons de mogelijkheid een beter inzicht krijgen in de producten en diensten waar je als gebruiker in bent geïnteresseerd en advertenties daarop aan te (laten) passen.

Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de doeleinden die hierboven onder het kopje “Verwerkingsdoeleinden en persoonsgegevens die wij verwerken” zijn vermeld op basis van jouw toestemming, omdat wij deze nodig hebben voor het uitvoeren van onze overeenkomst met je en/of omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.

In het kader van onze reguliere bedrijfsactiviteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw gegevens. Zo vinden wij het van belang dat als jij bij ons een product of dienst heeft afgenomen, wij je kunnen informeren over een vergelijkbaar product of dienst, zodat je op de hoogte bent van onze aanbiedingen. Indien je geen aanbiedingen van ons wilt ontvangen, kunt je dat altijd aan ons laten weten en zullen wij deze niet meer aan je toesturen.

Indien wij jouw gegevens verwerken op basis van toestemming, doen wij dat op basis van jouw verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling van je waarmee duidelijk wordt gemaakt dat je de verwerking van jouw persoonsgegevens aanvaardt.

Indien wij op basis van toestemming jouw gegevens verwerken, kan je die toestemming op elk moment intrekken. De verzoeken met betrekking tot het intrekken van de toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je per mail of per post versturen naar onze e-mail- en/of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen in het kader van onze verwerkingsdoeleinden, zoals hiervoor vermeld, jouw persoonsgegevens met derden delen. Wij kunnen ook jouw persoonsgegevens delen met derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld aan juristen, accountants of de Belastingdienst. Tussen ons en derden die jouw gegevens in onze opdracht en op onze instructie verwerken, worden verwerkovereenkomsten afgesloten om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd en jouw rechten op grond van de privacyregelgeving worden gewaarborgd. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd om jouw persoonsgegevens voor door hen zelf te bepalen doeleinden te gebruiken

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan derden als die nodig zijn voor een specifieke opdracht, bijvoorbeeld om bepaalde diensten en activiteiten te verzorgen. Zo delen wij jouw persoonsgegevens aan onze koerierdienst om een door je besteld pakket bij je te kunnen bezorgen. Voor servicedoeleinden kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met onze leveranciers. Ook maken wij voor de opslag en administratie van onze data gebruik van software en opslagdiensten van derden. Daarnaast maken wij gebruik van (externe) dienstverleners om internet tools en webapplicaties te ontwerpen en onderhouden, voor marketingactiviteiten en communicatie met onze klanten en voor het plaatsen van advertenties op onze website, in apps, op Social Media.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als dat nodig voor het doel waarvoor wij die gegevens verwerken en zo lang als dat nodig is op grond van wettelijke (bewaar-)verplichtingen. Hoe lang dat precies is, verschilt maar we bewaren je gegevens niet langer dan nodig.

Het recht op inzage, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens

Indien wij jouw persoonsgegevens hebben verzameld/verzamelen, heeft je het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en/of te verwijderen. Ook heeft je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste recht houdt in dat wij, op jouw verzoek, de betreffende persoonsgegevens in een computerbestand naar je of naar een door je genoemde organisatie sturen.

De verzoeken met betrekking tot de hiervoor opgesomde rechten kunt je per mail of per post versturen naar onze e-mail- of postadres die hierboven staan vermeld onder het kopje “Contactgegevens”.

Niet in alle gevallen hoeven wij aan jouw verzoek te voldoen of jouw bezwaar te honoreren. Wij verwijzen je hiervoor naar de artikelen 15 tot en met 23 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (algemene verordening gegevensbescherming).

Wij zullen er zorg voor dragen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, schriftelijk (waaronder via e-mail) te reageren op jouw verzoek. Indien wij jouw verzoek niet honoreren, zullen wij je mededelen waarom wij dat niet doen. Daarnaast willen wij erop wijzen dat je het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Derhalve nemen wij passende maatregelen om iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde wijzigingen van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien je de indruk heeft dat jouw gegevens niet voldoende zijn beschermd of je aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes data die worden geplaatst in/op (de browser van) jouw computer, smartphone, tablet of andere gegevensdrager. Cookies kunnen jouw gegevensdragers of de daarop opgeslagen bestanden niet beschadigen. De cookies worden door ons verzameld om een goed functionerende website te kunnen effectueren, omdat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen kunnen worden onthouden. Ook kunnen cookies zorgen voor het optimaliseren van de website omdat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website bent je geïnformeerd over het gebruik van cookies en hebben wij jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Afmelden voor de cookies is mogelijk door de instellingen van jouw browser dusdanig te wijzigen dat deze geen cookies meer opslaat. Meer informatie over cookies kunt je vinden op: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Bovendien kunnen wij gebruik maken van sessie cookies en permanente cookies. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer jouw browser wordt afgesloten. Permanente cookies blijven langer bewaard. Wij proberen ervoor te zorgen dat deze cookies maximaal 5 jaar na verzameling worden bewaard.

Welke cookies?

De cookies die door ons worden geplaatst, kunnen persoonsgegevens bevatten. Informatie die met behulp van cookies wordt verzameld door ons of derden, gebruiken wij voor verschillende toepassingen.

Functionele cookies worden gebruikt voor functionele doeleinden. Wij streven ernaar je een goed functionerende en gebruiksvriendelijke website te bieden. Zonder gebruik te maken van deze cookies kan de website niet (goed) functioneren. Het gebruiken van deze cookies is voor ons dus noodzakelijk. Met deze cookies verwerken bij in beginsel geen persoonsgegevens, omdat wij er geen gegevens mee verzamelen waarmee wij u(w) (persoon) kunnen herleiden.

Analytische cookies worden gebruikt voor analytische doeleinden. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Deze cookies gebruiken wij om inzicht te krijgen in hoe je onze website gebruikt. Met behulp van deze cookies kunnen wij onder meer signaleren welke onderdelen van onze website niet werken en wat de effectiviteit is van de advertenties op onze site. Voorbeelden van gegevens die wij verzamelen zijn: de door je bezochte websites, doorstuur of exitpagina’s, jouw platform type, jouw datum- en tijdnotatie en de mails die je heeft geopend en naar aanleiding van welke mail je actie heeft ondernomen. Analytische cookies gebruiken wij ook voor onze online advertentiecampagnes, om inzicht te krijgen hoe je onze website gebruikt nadat een online advertentie word getoond, advertenties die getoond zijn op websites van derden meegerekend.
Zie voor meer informatie over “Google Analytics” en
https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html

Tracking cookies worden gebruikt om je te herkennen op andere websites. Wij gebruiken hiervoor Google Adwords. Hierdoor kunnen wij u, zowel op onze als op andere websites, voorzien van advertenties op maat. Dit wordt ook retargeting wordt genoemd en is gebaseerd op jouw surfgedrag.

Op onze website kunnen middels Google Analytics en Google Adwords cookies worden geplaatst door derden, de zogenaamde “third party cookies”, zoals adverteerders en andere tussenpartijen. Onder derden kunnen andere bedrijven waaronder adverteerders worden geschaard.

Wij gebruiken alleen (analytische en tracking) cookies waarmee persoonsgegevens worden verzameld als je daarvoor toestemming heeft gegeven. Hiervoor tonen wij aan je een cookie melding op onze website.

Cookies verwijderen

Indien je niet wilt dat websites cookies op jouw apparaat plaatsen, kunt je het plaatsen van cookies blokkeren door de instellingen van jouw internetbrowser aan te passen (raadpleeg hiervoor, indien gewenst, de helpfunctie van jouw browser). Houd er dan wel rekening mee dat onze website mogelijk niet optimaal zal werken.